. Как законно уклонится (откосить) от мобилизации в Украине. Образец заявление об отказе, документы | Набат-время знать больше

Как законно уклонится (откосить) от мобилизации в Украине. Образец заявление об отказе, документы

Как законно уклонится (откосить) от мобилизации в Украине.

В виду объявления очередной (уже сбился какой по счету) мобилизации, будет не лишним рассказать, как на законных основаниях отказаться (откосить) от службы в армии.

По заявлению Порошенко, в 2015 – планируется сразу ТРИ волны мобилизации, в ходе которых планируют призвать, по разным данным от 105, до 200 тысяч человек. Для Украины эта цифра не малая, помирать за интересы Обамы мало кто хочет, а потому тема актуальная.

Юристы как один уверяют, что до тех пор пока в Украине не объявили военное или хотя бы чрезвычайное положение – принудительная мобилизация незаконна по определению. Беда в том, что закон и Украина – понятия мало совместимые, но тем не менее, если вы после получения повестки предоставите в военкомате грамотно оформленное (с юридической стороны) заявление-отказ от службы, предъявить вам в суде будет нечего. И так:

Образец заявления о законном отказе от мобилизации

Заявление подается в военкомат по месту мобилизации и пишется собственноручно с подписью. Его нужно оформлять в двух экземплярах и сдавать; на втором экземпляре ставится отметка о регистрации. Все, что могут сделать в ответ власти — это угрожать тюрьмой. В Законе Украины четко сказано: максимальный срок заключения за отказ от мобилизации — 3 года, и то при условии, если в стране объявлено военное или чрезвычайное положение. В противном случае, тюремное заключение не предусмотрено.
Образец заявления об отказе, в котором хорошо изложены мотивы отказа от мобилизации. Писать его лучше на украинском языке.

Військовому комісару ______________________________
від громадянина (ки) України: ________________________
адреса реєстрації: ________________________________

ЗАЯВА.
Відповідно до вимог статей 3, 17, 21-22, 27, 34-35, 40, 55-68 Конституції України (права і свободи громадянина України, в тому числі на захист життя і здоров’я, не зобов’язання виконувати явно злочинні розпорядження чи накази , і неможливість обмежувати права і свободи людини і громадянина, за винятком випадків передбачених Конституцією України — введенням воєнного чи надзвичайного стану, свободі переконань, совісті і віросповідання), Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» № 3543-XII від 21.10. 1993 (особливий період — період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов’язку ‘зв’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відновний період після закінчення воєнних дій), Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» № 2232-XII від 25.03.1993 року (стаття 4 Комплектування військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань. 1 Збройні Сили України та інші військові формування комплектуються військовослужбовцями шляхом: призову громадян України на військову службу; прийняття громадян України на військову службу за контрактом. ) ставлю Вас до відома, що мій син (чоловік, брат) П.І.Б. _____________________, ________________________ «__» _______ _____ Року народження, громадянин України не виконуватиме незаконні розпорядження чи накази, які загрожують його життю і здоров’ю через проведення незаконної часткової мобілізації без введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні (особливого періоду), т.е то в мирний час.
Попереджаю Вас, пане Військовий комісар, про адміністративну та кримінальну відповідальність посадових осіб, винних у посадових злочинах, які привели до значних збитків та загибелі або каліцтва людей.
Прошу мені надати письмову відповідь у строк 48 годин, як близькому родичеві особи, що підлягає мобілізації, про правові підстави, умови, терміни, а також способу призову на військову службу громадянина України _____________________________ (П.І.П.б.), Який викликається в Військовий комісаріат ____________________________________ (повна назва) повісткою від «__» ________ ______ Року, а також про період або інші підстави мобілізації, для зверненням до суду про неправомірні дії посадової особи, а також про незаконність явно злочинних розпоряджень чи наказів, захисту своїх конституційних прав і свобод та прав і свобод інших громадян та притягнення винних посадових осіб до відповідальності.
З повагою, ______ Громадянин (ка) України _______ підпис
«___» ___________ 20__ року.
Пояснення до заяви про відмову від мобілізації в Україні
Даний документ заповнюється Заявником в 2-х примірниках, підписується і ставиться дата, заноситься до канцелярії Військового комісаріату або надсилається поштою рекомендованим поштовим листом з описом про вкладення і зворотним письмовим повідомленням відправника. На оригіналі заявника обов’язково потрібно відмітна і вхідний № і дата державної установи — Військового комісаріату.
При відсутності відповіді у встановлений у листі термін, заявником подається Позовна заява до місцевого суду в порядку адміністративного судочинства «Про бездіяльність посадової особи — військового комісара ______________________, що призвела до порушення конституційних прав і свобод громадянина України і може привести до загрози їхнього життя і здоров’я».

Административный иск подается с копией повестки заявления в Военный комиссариат, копиями документов, подтверждающих степень родственных отношений заявителя и призывника (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, паспорт, военный билет, другие доказательства). Обязательно прилагается копия военного билета призывника с доказательствами его воинского учета именно в данном Военном комиссариате, а также отметку о военной специальности, прохождения военной службы, звание, вручения мобилизационного предписания, другой информации. Также могут добавляться другие доказательства состояния здоровья, семейных обстоятельств, материального положения, работы, кредитов и других обстоятельств.

Основания для отказа служить в армии Украины

Помимо вышеизложенного, существует и ряд других законных оснований отказаться от службы в армии. Таковыми могут быть религиозные убеждения, как призывника, так и членов его семьи (в таком случае потребуется справка из религиозной общины, о вашем вероисповедании и невозможности воевать). Либо особенности психики и здоровья – к примеру слабая психика призывника, не позволяющая ему убивать, поскольку это может привести к негативным последствиям для его здоровья. В таком случае к предыдущему заявлению можно добавить еще одно:

Я, громадянин України (П.І.Б.) __________________________________________
«___» _________ ______ Року за релігійним і загальнолюдських переконань заявляю, що не можу виконувати військову обов’язок «Через релігійні та морально-психологічні переконання в тому, що не можна вбивати або наносити каліцтва іншій людині. Що мій психологічний стан і стан здоров’я може істотно і безповоротно постраждати від того, що у мене в руках зброю і я можу бути причетний до смерті або каліцтва іншої людини, до знищення майна людей, до їх психологічним травмам відповідно до Конституції України та «Загальною декларацією прав людини» ООН.
«___» ____________ _______ Року _________ ______________ (ПІБ) (Підпис)

Заявление можно приложить к первому заявлению в Военный комиссариат.
В каждом отдельном случае должны быть определены дополнительные основания невозможности призыва по мобилизации. Писать под копирку не рекомендуется, так как вопрос очень серьезный.

Ответственность за отказ от мобилизации в Украине

Как уже выше было сказано, ответственность за отказ от мобилизации возможна только в военное, или хотя бы чрезвычайное положение (даже и без этих заявлений). Ежели они будут объявлены, и после этого вы откажетесь (без основательно), то вас могут лишить свободы сроком до трех лет. Именно этим и запугивают, непосвященных в юридические тонкости закона о мобилизации. Но по официальной информации, на сегодня (17.01.2014), возбуждено АЖ 30 уголовных дел, как вы понимаете уклоняющихся (а это уже 4-я волна мобилизации) намного больше, и возбуждение уголовного дела еще не означает, наступления уголовной отвественности, не факт что даже до суда дойдет.

Ну и на последок немного полезной инфографики

Кого не коснется мобилизация

ПС
Ну и помните — все вышеприведенные рекомендации хороши, но при условии что вы живете в правовом государстве, к коим Украина никакого отношения не имеет. А по сему, единственный верный способ уклонится от мобилизации, это не брать в руки повестку. Ну а ежели ее вам все таки вручили, тогда, в порядке убывания: 1) откупится, 2) линять из страны, 3) заявления по изложенному выше образцу…

На ту же тему
Виджеты

Это место для ваших персональных виджетов. Ставьте из админки - рубрики, архивы, метки, календарь, свежие комментарии, произвольное меню и др.

Свежие записи
Набат-время знать больше © 2019 ·   Войти   · Наверх